Vi utvecklar
framtidens administrativa system

Vårt uppdrag

2Bra System AB är marknadsledare på verksamhetssystem riktade till kommuner och företag som stöttar människor i arbetet att etablera sig på arbetsmarknaden.

2Bra System är fokuserade på att förse kommuner och företag med programvara och konsultservice inom handläggning, kvalitetssäkring och målstyrning. Vår idé är att vara marknadsledande när det gäller användarvänliga, flexibla och robusta program som underlättar och effektiviserar arbetet med handläggning av deltagare samt ger en kvalitetssäkring och måluppföljning av verksamhetens arbete. Vi har över 15 års erfarenhet av att leverera anpassade system inom dessa områden.

Vi erbjuder en helhetslösning till våra kunder, snabb och korrekt support, vakenhet mot kundönskemål. Möjligheten till snabb support är mycket viktigt för våra kunder och är ett därför ett prioriterat område för oss.

Nästan 100 kommuner använder idag program från 2Bra System i sitt arbete med arbetsmarknadsinsatser, praktikhantering, rehabilitering, daglig verksamhet, etablering och ensamkommande barn. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom dessa områden och ingår i flera nätverk.


Kundfokus

Vårt fokus ligger hela tiden på våra kunders behov och vi eftersträvar förtroende och trygghet i våra kundrelationer. Vi håller vad vi lovar.


Hög servicenivå

Våra kunder och medarbetare ska vara trygga i att vi alltid tar ansvar för våra kunder och strävar efter långsiktiga relationer. Vi vill alltid överträffa kundens förväntningar.


Förändringsbenägna

Vi är flexibla och rör oss snabbt för att ligga steget före. Vi driver vår egen utveckling framåt genom ständiga förbättringar och proaktivitet.

Det är vi som är 2Bra

Klicka på bilderna för att se kontaktuppgifter.

Bengt Ericsson

Försäljning
0141-23 75 60
0708-51 72 17
bengt.ericsson (at) 2bra.se

Karl Weyde

Utbildning & support
0141-23 75 60
0725-61 44 50
karl.weyde (at) 2bra.se

Abraham Gulenay

Utbildning & support
0141-23 75 60
0705- 48 40 29
abraham.gulenay (at) 2bra.se

Tung Vu

Programmering
0141-23 75 60
0709-40 59 73
tung.vu (at) 2bra.se

Erik Andersson

Programmering
0141-23 75 60
erik.andersson (at) 2bra.se

Mia Lundqvist

Programmering
0141-23 75 60
mia.lundqvist (at) 2bra.se

Joel Karlsson

Programmering
0141-23 75 60
joel.karlsson (at) 2bra.se

Våra strategiska mål

2Bra System AB utvecklar programvaror för verksamhetsstyrning och deltagaradministration. Våra system hanterar stora mängder kritisk data både på person- och verksamhetsnivå. Vi fokuserar på tre system som alla syftar till stödja kommuner i deras arbete mot att människor ska stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden eller ges en meningsfull sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet. Systemen utgöra ofta skräddarsydda komplement till befintliga system inom socialtjänsten och skola.

Informationssäkerhet

Att ha tydligt ledarskap och hög informationssäkerhet är av helt avgörande betydelse och vårt informationssäkerhetsarbete omfattas av vår strategiska inriktning. Med tanke på konsekvenserna av bristande skydd kan detta inte nog betonas. God informationssäkerhet är för oss en självklarhet. Vi anpassar löpande system och organisation för att uppnå högt ställda krav på dataskydd.


Kvalitet

För att säkerställa högt ställda krav inom informationssäkerhet krävs en utvecklad startegi för kvalitetssäkring. Det är av helt avgörande betydelse för oss att säkra kvalitet vid utveckling, leverans och underhåll av våra system. Det är därför av högsta vikt att visa tydligt ledarskap och därigenom säkerställa att kvalitetspolicy är upprättade och är förenliga med organisationens strategiska inriktning.


Miljö

Vårt förhållningssätt till vår miljö är en grundläggande tanke och även om vår miljöpåverkan är låg så ska vi uppfylla alla lagar och krav som ställs på oss samt minimera vår negativa miljöpåverkan så långt möjligt.


Affärsmannaskap

Vi strävar efter att förse våra kunder med de mest stabila, användavänliga, kundanpassade och prisvärda systemen. Vår förmåga att känna till vår marknad och de villkor som de arbetar samtidigt som vi arbetar professionellt och målinriktat innebär att vi kan skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.

Våra kunder

Vi har specialiserat oss på kommunal verksamhet och vi är idag det mest sprida programmet inom detta område.

Vi har funnits på marknaden sedan 2008 och 110 kommuner använder våra programvaror. Allt från den lilla kommunen med två till tre handläggare till den stora kommunen med upp till 75 handläggare. Genom sin användarvänlighet och grundstruktur växer programmen vart efter fler uppdrag och projekt läggs till i organisationen.

Accorda

Om ni arbetar med arbetslösa ungdomar och personer som är långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder eller har behov av arbetsinriktad rehabilitering samt nyanlända flyktingars och ensamkommande barns etablering i samhället så är Accorda programmet för er.

Accorda är det enda verktyget som hanterar samtliga dessa grupper. Arbetet förenklas för dig som arbetar som handläggare och med Accorda får ni ett verktyg som samlar alla viktiga funktioner på ett ställe. I programmet finns alla uppgifter om deltagaren, ett stort antal rapporter och blanketter samt en funktioner för bevakning och "komihåg". Dessutom finns en mångsidig statistikmodul som ger underlag till verksamheten och politiker.

Programmet är oslagbart när det gäller att hålla ordning på alla deltagare. Eftersom programmet är basen för allt arbete med deltagare är det viktigt att det är smidigt att lägga in nya deltagare och att göra ändringar på befintliga. Programmet är överskådligt och enkelt att jobba med och kräver inga särskilda datakunskaper. Här finns ett stort antal funktioner och rapporter som underlättar arbetet för dig som handläggare.

Att rapportera till SKL och "politiken" blir enkelt med Accorda. Här finns anpassade rapporter så att det blir enkelt att ta fram önskade statistikunderlag. Accorda klarar även av att hantera alla statsbidrag från Arbetsförmedlingen och använder ni rekvirera.se så kan allt underlag importeras direkt in i Accorda.


Platsbank

Vi har underlättat arbetet i Platsbanken genom att du kan söka på flera variabler. Platsbanken har blivit ett mycket kraftfullt instrument för matchning mot deltagarnas bakgrund och önskemål om yrkesinriktning.


Dataöverföring

För att ytterligare underlätta arbetet med utbetalning av introduktionsersättning och försörjningsstöd så kan programmet enkelt skapa utbetalningsfiler till alla banker samt Plusgiro.


Registervård

Att hålla ett arbetsverktyg aktuellt är avgörande för en effektiv handläggning. I programmet finns en inbyggd funktion som visar vilka uppgifter som måste uppdateras eller arkiveras.

MatchaNu

Om ni vill samordna samtliga praktikplatser inom kommunen så är MatchaNu programmet för er. MatchaNu bygger på det väl utprovade programmet FerieBas men är anpassat för att klara flera målgrupper. Exempel på grupper kan vara grundskolan, gymnasieskolan och arbetsmarknad.

MatchaNu erbjuder en skräddarsydd programvara som klarar alla behov från skolans praktik till praktik för kommunernas arbetsmarknadsenheter. Har ni projekt tillsammans med andra aktörer så klarar MachaNu givetvis det med.

MatchaNu hanterar allt som behövs för en enkel, rättvis och effektiv praktikhantering. Så nås kvalitetssäkring, uppföljning och statistik på ett enkelt och överskådligt sätt. Genom att samtliga arbetsställen finns samlade och varje praktikplats markeras så är det enkelt att få en översikt över vilka platser som till tillgängliga och inom vilka målgrupper där det behövs fler platser.

Flera verksamheter kan samarbeta i MatchaNu och varje grupp har full kontroll över sina egna deltagare och varje grupp matchas separat för att undvika sammanblandning och missförstånd. Det gör att grundskolan matchar sina elever, gymnasieskolan sina osv. Allt hålls isär från ansökan och matchning till statistik och uppföljning. För varje deltagare skapas ”Mina sidor” så de själva kan uppdatera sina kontaktuppgifter och komplettera sin ansökan. Behöver ni samordna MatchaNu med andra system så klarar programmet de vanligaste formaten utan problem.


Samordna all praktik

MatchaNu bygger på en gemensam platsbank som ger en översiktlig hantering av ALLA praktikplatser! Varje separat praktikplats flaggas sedan med vilken målgrupp som ska få tillgång till platsen.


Målgrupper

Varje målgrupp har även sin egen ansökningssida och genom en vanlig webbläsare når de den enkla och pedagogiska ansökningssidan. För varje deltagare skapas ”Mina sidor” så de själva kan uppdatera sina kontaktuppgifter och komplettera sin ansökan.


Enkel hantering

MatchaNu är utvecklat för att även användare med liten erfarenhet snabbt ska sätta sig in i programmet. Dessutom är programmet helt webbaserat så ingen installation behövs. Det gör att du har tillgång till programmet även om du inte är på din arbetsplats.

FerieBas

Det har aldrig varit lättare att samordna alla ferieplatser eftersom vi lyssnat direkt till de som arbetar med matchning av ferieplatser när vi skapat FerieBas.

Via den enkla och pedagogiska inmatningssidan lämnar ungdomarna sina personuppgifter och önskemål om ferieplats. Där kan de även välja specifika platser om ni så önskar. Ungdomarna kan ändra och komplettera sin ansökan via ”Mina sidor” och där ser de även den plats de fått.

På samma enkla sätt registreras aktuella ferieplatser. Detta kan göras genom kommunens försorg eller direkt av arbetsgivaren. Nu har vi förenklat registreringen så att arbetsplatsen lättare ska kunna registrera de platser de kan erbjuda och även se uppgifter på de ungdomar som matchats till just deras arbetsplats.

Den som ansvarar för matchningen full kontroll över alla inmatningar och programmet ger en fullständig överblick av alla platser och ungdomarnas ansökan. Olika prioriteringsvariabler kan användas för att matchningen ska bli smidig och rättvis. Den kan ske helt slumpmässigt eller så kan ni matcha deltagarna manuellt efter önskemål och intresse.

Givetvis finns alla dokument som behövs för en lyckad matchning. Brev med erbjudande till ungdom, bekräftelse av plats till ungdom och arbetsgivare samt ett intyg. Allt finns i programmet som snygga och lättlästa dokument med er egen logotyp. När som helst kan ni ta fram rapporter på personer, platser och vilka matchningar som gjorts. Det finns även möjlighet att få ut data för egen analys.


Enkelt att ansöka

Det enkla och pedagogiska webbformuläret guidar ungdomen genom ansökan så att alla klarar av det. Kommunikationen med ungdomarna sker via funktionen ”Mina sidor”.


Behörighetskoll

För att ytterligare underlätta arbetet kan FerieBas hantera import från andra system. Sedan kan programmet generera en fellista över de deltagare som inte är behöriga.


Matchning

Matchningsfunktionen är den stora fördelen med FerieBas. Matchning kan ske helt slumpmässigt utifrån ett flertal variabler eller så kan den mauellt. Du väljer.

Vill du veta mer om våra system?

Eller är du kund och behöver support? Klicka här!

Kontakta oss!


info (at) 2bra.se
0141-23 75 60
Luxorgatan 1:P1, 591 39 Motala
©2Bra System AB